Home de 76 anys amb múltiple patologia vascular, funcionari jubilat. Visitat per diversos especialistes de la seva Mútua. Es remès per l’especialista de vascular pel control de factors de risc i tractament integral de les seves patologies.

HÀBITS TÒXICS:

 • Fumador de 20 cigarrets/dia des de la mili.
 • Bebedor de 80 gr. de alcohol al dia.

ANTECEDENTS PERSONALS:

 • Hipertensió arterial des de fa 13 anys.
 • Hipertrigliceridemia moderada (<300 mg/dl.)
 • Criteris de MPOC.
 • Gastrectomia fa 35 anys per ulcus sagnant.
 • Lues primària fa 24 anys.
 • Gota de 22 anys d’evolució.
 • Espondiloartrosi i discartrosi lumbar fa 11 anys (TAC lumbar: protrusions discals de D11 a S1).
 • EMG compatible amb radiculopatia crònica L5 dreta sense signes de denervació.
 • Intervingut de colesteatoma oïda esquerra fa 6 anys .
 • RTU de pròstata fa 2 anys.
 • Hemoptisi fa 3 anys en el decurs d’un refredat.
 • TAC toràcic normal. Rebutja broncoscòpia.

PATOLOGIA CARDIOVASCULAR:
     Fa 7 anys inicia una taquiarítmia, el veu el cardiòleg que el tracta amb digoxina, amiodarona e IECA. Ecocardiograma: Esclerosi valvular mitral i IM lleugera.
    Fa 6 anys AVC isquèmic. TAC: lesió nucli caudat periventricular dret d’aspecte lacunar. Inicia AAS.
     Clínica de claudicació intermitent fa 5 anys.

EXPLORACIÓ FÍSICA:
TA: 132/60 mm Hg., pols 64 arrítmic. IMC 24. Perímetre abdominal: 86 cm.
AC: Buf sistòlic focus mitral 2/6.
Polsos:
Pedi i tibial posterior esquerres presents.
Pedi, tibial posterior i femoral drets absents.
ITB Esquerra = 1. ITB dret 0. (Índex turmell braç)

Analítica: Glucèmia basal de 78 mg /dl, creatinina de 1,5 mg/dl, ac. úric de 9,3 mg/dl, colesterol total de 176 mg/dl, HDL 54 mg/dl, LDL 91,6 mg/dl, triglicèrids de 87 mg/dl.

ECG: ACxFA.

Exploració complementària:
     Aporta angio-resonància magnètica d’aorta abdominal i EEII i angio-RM de TSA.

-ARTERIA CARÒTIDA INTERNA COSTAT DRET: Estenosi 50-60% de localització prebulbar, i una estenosi 60-70% de localització postbulbar.
-ARTERIA CARÒTIDA INTERNA COSTAT ESQUERRA: Oclusió complerta arteria caròtida interna del costat esquerra des del seu origen de la caròtida primitiva a nivell bulbar. Absència complerta de fluxe en tot el seu trajecte.

 • Estenosi moderada-severa d’arteria renal dreta a nivell proximal.
 • Estenosi i obstrucció total a nivell de la bifurcació aorto-ilíaca dreta amb absència total de fluxe.
 • Recuperació del fluxe a nivell de la femoral comú.

CONCLUSIÓ: Pacient amb patologia vascular greu, possiblement imputable als seus hàbits tòxics.

CASOS CLÍNICS:

01020304050607080910111213141516171819