CAS CLÍNIC 04: IMPORTÀNCIA DE L’EXPLORACIÓ FÍSICA

CAS CLÍNIC 04
DRA. ISABEL COMERMA

ANTECEDENTS PATOLÒGICS:

 • Fumador de 1 paq. al dia.
 • Hàbit enòlic moderat
 • Episodis de sinusitis aguda
 • Apendicectomia
 • Hipercolesterolèmia lleugera detectada l’any anterior, no controlada
 • Episodis de cefalea iniciats 3 mesos abans

ANTECEDENTS FAMILIARS:

 • AVC en pare mort als 85 a.
 • Dislipemia no estudiada en 1 germà de 4.

MALALTIA ACTUAL:

 • Ingressa des de Urgències per haver presentat 2 episodis de disestésies hemifacials esquerres i dèficit motor a MIE, autolimitats. Posteriorment presenta lateralització de la marxa cap a l’esquerra, parèsia de MIE i parestèsies periorals de 2 hores de durada. Novament presenta la mateixa clínica autolimitada estant a urgències.

EXPLORACIÓ FÍSICA D’ENTRADA:

 • Conscient i orientat. TA: 210/110. Afebril. AR: mv, sense sorolls sobreafegits.
 • AC: tons rítmics, buf aòrtic – Abdomen: tou, depressible, no visceromegàlies.
 • No focalitats neurològiques – No edemes, no adenopatias – Buf carotidi esquerra.

EXPLORACIONS COMPLEMENTARIES:

 • ECG: RS, sense signes de HVE.
 • Rx Tòrax: no cardiomegàlia.
 • TAC cranial: normal.
 • ECO renal: ronyons de mida i aspecte normals, calcificacions prostàtiques.
 • ECO cardio: mínima insuf. mitral, sense altres alteracions.

ANALÍTIQUES:

 • A l’ingrés: Hemograma i f. Hepàtica normals, Na: 138, K: 4.2, Colest: 213, TG: 102, Creat: 107
 • Al quart dia d’ingrés: Creat: 127, Acl Creat: 39.5 ml/x’. Absència de proteïnúria i sedimen negatiu.

EVOLUCIÓ:

 • Es manté sense focalitats neurològiques. S’inicia tractament amb Amlodipino i AAS. A l’alta segueix hipertens i es remet a Consultes Externes. Pendent de ECO doppler de TSA.

REINGRÉS AL TERCER DIA DE L’ALTA:

 • Al segon dia torna a urgències per clínica de inestabilitat, trobant-lo a 210/105. S’administra Captopril i Diazepam puntuals i es remet a domicili.
 • A l’endemà novament acudeix a Urgències per persistència del quadre i s’indica ingrés.

EXPLORACIÓ FÍSICA:

 • TA: 188/103, Afebril – Pes:61 Kg , Talla: 163
 • Per aparells, sense canvis respecte a l’ingrés anterior.
 • Neuro: greu desequilibri a la marxa i en bipedestació amb Romberg positiu esquerra.
 • MMII: no edemes, absència de polsos femorals, poplitis i tibials posteriors bilaterals.
 • Fons d’ull: no retinopatia. Desprendiment localitzat de retina a l’ull dret.

EXPLORACIONS COMPLEMENTARIES:

 • Angiorressonància Abdominal: Obstrucció d’Aorta abdominal yuxtarenal amb recanalització de femorals profondes. Estenosi d’artèries renals bilaterals. Obstrucció del primer segment de artèria mesentèrica superior.
 • Angiorressonància Cerebral: Infart bulbar. Diverses estenosis a nivell vertebral esquerra i estenosi a l’arrel carotídea esquerra del 90%, estenosi focal de art. Subclàvia Esquerra.

EVOLUCIÓ:

 • Es canvia el tractament hipotensor per un Alfa- beta bloquejant aconseguint controls correctes de TA amb funció renal estable.
 • Millora parcial de la clínica neurològica
 • Reinterrogant al pacient, presentava clínica de claudicació proximal ( zona de glutis ) de diversos mesos d’evolució, motiu pel que havia deixat de jugar al futbol.

DIAGNÒSTIC:

 • Sd. Leriche amb afectació d’artèries renals
 • Estenosi carotidea
 • Hipertesió arterial vasculorenal
 • Infart bulbar
 • Tabaquisme
 • Dislipemia

CASOS CLÍNICS:

01020304050607080910111213141516171819