Diagnòstics de tots el casos ECG publicats

DIAGNÒSTICS DE TOTS EL CASOS ECG PUBLICATS

1) Casos clínics amb ECG
2) ECG per diagnòstic de tots els casos publicats
3) Informació sobre ECG (Diagnòstics)
4) Lectura sistemàtica de l'ECG
5) Curs ECG (Dra. V. Martínez)
Els "casos clínics amb ECG" els publicarem amb un mínim de dades del pacient: edat, hàbits tòxics, antecedents patològics i la sintomatologia actual. L'objectiu d'aquesta pàgina serà la lectura de l'electrocardiograma......