BLOQUEIG DE BRANCA ESQUERRA

-Morfologia QS o rS a V1 i V2
-Ones R amples i empastades a D1, V5 i V6-Deflexió intrinsecoide a V5 major de 80 mseg
-Duració del QRS entre 100 i 120 mseg en el boqueig incomplert i major de 120 mseg en el complertBLOQUEIG DE LA SUBDIVISIÓ ANTERIOR ESQUERRA

-Desviació de l’eix AQRS a l’esquerra ( -30º a -90º )
-Duració QRS normal o lleugerament allargat
-Deflexió intrinsecoide a aVL major que a V6

BLOQUEIG DE LA SUBDIVISIÓ POSTERIOR ESQUERRA

-Desviació de l’eix AQRS a la dreta ( +90º a +120º )
-Augment de la deflexió intrinsecoide a aVF
-Morfologia qR a D2, D3 i aVF
-Morfologia RS o rS a D1 i aVL
-Duració QRS normal o lleugerament allargat