Hipertròfia ventricular esquerra

HIPERTRÒFIA VENTRICULAR ESQUERRA

 • Criteris segons QRS:
   • R a DI + S a DIII > o = 25 mm.
   • R o S a qualsevol derivació de les extremitats > o = 20 mm.
   • R a aVL  + S a V3 > 28 mm – homes (Criteri de Cornell)
   • R a aVL  + S a V3 > 20 mm – dones (Criteri de Cornell)
   • R a V5 o V6 > o = 30 mm.
   • S a V1 + R a V5 o V6 > o = 35 mm (Índex de Sokolow-Lyon)
 • Desplaçament ST i ona T en direcció contrària al QRS.
HIPERTRÒFIA VENTRICULAR ESQUERRA
HIPERTRÒFIA VENTRICULAR ESQUERRA