INFART AGUT DE MIOCARDI
Infar agut de miocardi septal

-Localització a V1-V2

Infart agut de miocardi anterior

-Localització V2-V5

Infart agut de miocardi inferior

-Localització a DII-DIII-aVF