Preexcitació tipus Wolff-Parkinson-White

PREEXCITACIÓ TIPUS WOLFF-PARKINSON-WHITE

 • “PR” estret
 • “Ona delta”: empastament inicial de l’ona “R”
 • “QRS” de morfologia anormal i amplada superior al QRS de  base
A) Diagnòstic diferencial preexcitació ventricular tipus WOLFF-PARKINSON-WHITE (2) de la de LOWN-GANON-LEVINE (3)
WOLFF-PARKINSON-WHITE
LOWN-GANON-LEVINE

 • 1) Activació normal
 • Preexcitació:
   • 2) Preexcitació tipus Wolff-Parkinson-White
   • 3) Preexcitació “PR” curt tipus Lown-Ganon-Levine
   B) Síndrom de WOLFF-PARKINSON-WHITE
   WOLFF-PARKINSON-WHITE
   WOLFF-PARKINSON-WHITE
   C) Síndrom de WOLFF-PARKINSON-WHITE amb conducció alternant:
   WOLFF-PARKINSON-WHITE