PREEXCITACIÓ TIPUS WOLFF-PARKINSON-WHITE

-“PR” estret
“Ona delta”: empastament inicial de l’ona “R”
-“QRS” de morfologia anormal i amplada superior al QRS de  base.

A) DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL PREEXCITACIÓ VENTRICULAR TIPUS WOLFF-PARKINSON-WHITE (2) DE LA DE LOWN-GANON-LEVINE (3)

  • 1) Activació normal
  • Preexcitació:
    • 2) Preexcitació tipus Wolff-Parkinson-White
    • 3) Preexcitació “PR” curt tipus Lown-Ganon-Levine
B) SME. DE WOLFF-PARKINSON-WHITE


C) SME. DE WOLFF-PARKINSON-WHITE
AMB CONDUCCIÓ ALTERNANT: