Patrò de Brugada

PATRÒ DE BRUGADA

 • S’han descrit 3 patrons ECG diferents:
   • 1) Elevació descendent del segment ST ≥ 2 mm en derivacions precordials dretes (V1-V3) seguides d’ones T negativas.
   • 2) Elevació del segmentoST ≥ 2 mm en precordials dretes seguides d’ones positives o isobifàsiques (aspecte «de silla de montar»)
   • 3) Qualsevol dels dos anteriors si la elevación del segmento ST es ≤ 1 mm.
 • Només el tipus (1) es diagnòstic del S. de Brugada.
PATRÒ DE BRUGAD