PATRÒ DE BRUGADA

S’han descrit 3 patrons ECG diferents:

1) Elevació descendent del segment ST ≥ 2 mm en derivacions precordials dretes (V1-V3) seguides d’ones T negativas.

2) Elevació del segmentoST ≥ 2 mm en precordials dretes seguides d’ones positives o isobifàsiques (aspecte “de silla de montar”)

3) Qualsevol dels dos anteriors si la elevación del segmento ST es ≤ 1 mm.

Només el tipus (1) es diagnòstic del S. de Brugada.