02) Freqüència cardiaca

B) FREQÜENCIA CARDIACA
  • Freqüència cardiaca normal: 60-100 batecs/min.
  • Bradicàrdia: inferior a 60 batecs/min.
  • Taquicàrdia: superior a 100 batecs/min.

Regla per calcular la freqüencia cardiaca: Es localitza un QRS que coincidexi amb l’inici del quadre, linea vertical, i es comença a contar a partir de la següent 300-150-100-75-60-50 ….


  • En cas d’arritmia podem calcular la FC en 6 segons i al multiplicar per 10 ens donarà la freqüència cardiaca per minut. Cada quadrat equival a 0,2 segons, si agafem 30 quadrats = 6 segons i multipliquem x 10 = 60″