03) Eix elèctric

C) EIX ELÈCTRIC

CÀLCUL DE L'EIX ELÈCTRIC:
 NORMAL: Positiu a DI i aVF (0 - 90º)
 A L'ESQUERRA: Positiu a DI i negatiu a aVF (0 - -90º)
 A LA DRETA: Negatiu a DI i positiu a aVF (90 - 180º)
 OPOSAT: Negatiu a DI i a aVF