05) Interval PR

E) L’INTERVAL PR
  • Adults 0,12-0,20 segons (fins 0,22 segons en gent gran i <0,12 en lactants i nens petits)
  • Per mesurar l’interval PR s’hauria de mirar en 3 canals:
    • Inici més precoç de l’ona P fins a l’inici més precoç del complexe QRS.