07) Complex QRS

G) COMPLEX QRS
 • Representa la despolarització del ventricle.
 • VOLTATGE DE LA R < de 30 mm en precordials:
  • V5 i V6 no supera els 25 mm.
  • DI no supera els 20 mm.
  • aVL no supera els 15 mm.
  • Excepcions en adolescents prims.
 • Duració 0,06 – 0,10 segons.
 • Eix pla frontal entre -30 i +90º
 • rS a V1 i qR ó qRS a V6
 • Ona R augmenta progressivament de V1 a V6
 • Absència d’ones Q patològiques:
  • La ona Q no sol superar el 25% de la R següent, de vegades pot ocorrer a DIII, aVL i aVF.
  • Ha de ser estreta, <0,04 segons
 • TDI (Temps de Deflexió Intrinsecoide) < 0,04 segons:
  • <0,045 s. a V5-V6
   <0,02-0,03 s. a V1
  • Pot ser major en el cas d’atletes i vagotònics.

COMPLEXES QRS MÉS FREQÜENTS:


COM MESURAR QRS I EL TDI: