La part fosca del tractament farmacològic en risc cardiovascular