TALLER TEÒRIC-PRÀCTIC SOBRE L’ÚS DE LES INSULINES

Taller teòric-pràctic sobre l'ús de les insulines
Dr. Josep Cañellas
Taller teòric-pràctic sobre l'ús de les insulines
Dra. I. Martínez