ESTEATOSI HEPÀTICA NO ENÒLICA

Esteatosi hepàtica no enòlica
Dr. Carles Pardo
Esteatosi hepàtica no enòlica
Dr. Joan Lima