COM AVALUAR I TRACTAR UNA HIPERTRIGLICERIDÈMIA

Com avaluar i tractar una hipertrigliceridèmia
Dr. Joan Tobias
Com avaluar i tractar una hipertrigliceridèmia
Dr. Emili Ros