OBESITAT VISCERAL I RISC CARDIOVASCULAR

Obesitat visceral i risc cardiovascular
Dr. Pere Farràs
Dr. Mariano de la Figuera