OBESITAT: Realment no podem fer aprimar als pacients?

Obesitat: Realment no podem fer aprimar als pacients?
Dra. Pilar Flotats
Obesitat: Realment no podem fer aprimar als pacients?
Enfoc nutricional
Sra. Eva Pio