Tractament del dolor crònic en el pacient pluripatològic

Tractament del dolor crònic en el pacient pluripatològic
Dr. Antonio Montes
Tractament del dolor crònic en el pacient pluripatològic
Dr. Xavier Puigdengolas