Estrés, depressió i risc cardiovascular

Estrès, depressió i risc cardiovascular
Dra. Montse Velasco
Estrès, depressió i risc cardiovascular
Dr. Ricardo Manzanera
Estrès, depressió i risc cardiovascular
Cervell i simptomes depressius (1 diapo amb explicacions)
Estrès, depressió i risc cardiovascular
Disminució volumen hipocamp associat a depressió (1 diapo amb explicacions)
Estrès, depressió i risc cardiovascular
Psysiology and neurobiology of stress and adaptation