Maneig integral de la insuficiència renal

Maneig integral de la insuficiència renal
D. Jesús Castillo
Maneig integral de la insuficiència renal
Dra. Isabel Comerma
Exàmen del XIV Curs Formació Continuada en Risc Cardiovascular