De que, com i a on moren els pacients amb malaltia CV avançada

De que, com i a on moren els pacients amb malaltia cardiovascular avançada
Dr. Josep Cañellas
De que, com i a on moren els pacients amb malaltia cardiovascular avançada
Dr. Andreu García
De que, com i a on moren els pacients amb malaltia cardiovascular avançada
Dra. Mireia Rosinyol
De que, com i a on moren els pacients amb malaltia cardiovascular avançada
Dra. Clotilde Morales