Del codi IAM fins la cardiopatia isquèmica estable: Actuació en la fase aguda, en la fase d’ingrès a planta i en el seguiment crónic

Del codi IAM fins a la cardiopatia isquèmica estable
Dr. Joan Tobias
De la síndrome coronària aguda a la cardiopatia isquèmica estable
Dra. Vanessa Martínez
Del codi IAM fins la cardiopatia isquèmica estable
Dra. Núria Coma
Del codi IAM fins la cardiopatia isquèmica estable
Dra. Vanessa Martínez
Del codi IAM fins la cardiopatia isquèmica estable
Dra. Núria Coma