Problemàtica de la gent gran

Problemàtica de la gent gran
Dr. Josep Cañellas
Problemàtica de la gent gran
Les 4 D: Demència, diabetis, depressió i discapacitat
Dr. Domingo Ruiz
Problemàtica de la gent gran
Deprescripció i RCV
Dra. Clotilde Morales