Activitat física i risc cardiovascular

Activitat física i risc cardiovascular
Dr. Carles Pardo
Activitat física i risc cardiovascular
Dra. Vanessa Martínez
Activitat física i risc cardiovascular
Esportistes sans
Dra. Carme Comellas
Activitat física i risc cardiovascular
Prescripció d'activitat física a persones grans o amb malalties cròniques
Dra. Anna Ruiz