Síndrome vulvovaginal-gingival

Síndrome vulvovaginal-gingival

Article en format PDF
RESUM:

El síndrome vulvovaginal-gingival (SVVG) és una malaltia mucocutània crònica d’etiologia desconeguda, que consisteix en una tríade de símptomes: lesió  vulvar, vaginal i gingival del liquen pla (LP). L’evidència suggereix una resposta autoimmune, un component genètic i probablement també hormonal.  Els factors associats observats en el LP inclouen l’estrès / ansietat, virus de l’hepatitis C (VHC) i malalties autoimmunes, entre d’altres. La complicació més greu del  LP  oral i possiblement també del vulvar  és el desenvolupament de carcinoma de cèl·lules escamoses.

Els corticosteroides són el tractament fonamental del LP que tenen com a finalitat  controlar l’activitat inflamatòria. En cas de fracàs es poden utilitzar  agents immunosupressors (Tacrolimus i ciclosporina).

Presentem un cas il·lustrat de SVVGS que presentava un LP oral i al cap d’uns  anys va desenvolupar càncer de llengua i 10 anys més tard,  càncer de  vulva.

El Liquen pla oral (LPO) requereix la consulta d’altres especialistes  per descartar la participació d’altres mucoses i cal fer un seguiment al llarg del temps per descartar una possible transformació maligna. La gestió eficient del SVVG implica dons un enfocament multidisciplinari que inclou ginecòlegs, dermatòlegs i estomatòlegs.