Treball guanyador de la «VIII Jornada d’Atenció Primària al món rural»

Treball guanyador de la «VIII Jornada d’Atenció Primària al món rural»
Treball guanyador VIII Jornada d'Atenció Primària" al món rural

El 18 de maig del 2018, al Pavelló de Suècia de Berga, va tenir lloc la VIII Jornada d’Atenció Primària al món rural. El tema d’enguany era “Tecnologies i món rural. TIC’s de salut”
El treball guanyador: «WEB 2.0 – Les noves TIC’s complemèntaries a la consulta convencional» de la Dra. Isabel Roig, presidenta del grup ABBEL i que treballa al EAP Sagrada Família de Manresa del ICS.

Cloenda VIII Jornada d'Atenció Primària" al món rural
VIII Jornada d'Atenció Primària" al món rural