Un estudi fet al CAP de la Sagrada Família mostra que els malalts estan més obesos

Un estudi fet al CAP de la Sagrada Família mostra que els malalts estan més obesos

Dos de cada tres usuaris de l’ambulatori tenen problemes de pes, segons una recerca feta amb una mostra àmplia

FRANCESC GALINDO, MANRESA
L’obesitat és la plaga del segle XXI, però a vegades calen exemples clars per entendre com de proper és aquest problema: a l’ambulatori de la Sagrada Família de Manresa dos de cada tres usuaris tenen un pes que està fora dels estàndards de la normalitat.
Aquesta realitat l’ha fet aflorar un estudi de dues metgesses residents, Heidy Whitaker i Eliana Castellanos, i la infermera Dolors Dalmau amb la participació del doctor Carles Pardo, coordinador docent de residents de l’ABS Manresa-4. El treball de recerca s’ha realitzat a partir d’una mostra de 263 usuaris atesos a l’ambulatori de la Sagrada Família i dóna com a resultat que el 32,2% tenien obesitat, el 38,3% sobrepès i el 29,5% un pes normal. Aquestes són les xifres mitjanes, però també s’han analitzat per franges d’edat i reflecteix que a mesura que la gent té més edat s’incrementa l’obesitat, amb el 22,1% entre els 19-39 anys, el 33,8% entre 40-55 anys i el 45,3% entre els 56-69 anys. Un altre paràmetre important a tenir en compte és el sexe, ja que de la mostra analitzada tenen obesitat el 35,1% de les dones i el 28,3% dels homes.

Regió7 , 24-5-12